Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayınlandı.

İşte Yeni Yönetmelik:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200304-4.htm