Anadolu Sağlık Sen, hizmet kolunda yüzde 1 örgütlenmemiş olan sendika üyelerine üç ayda bir 400 TL’lik toplu sözleşme ikramiyesini vermeyi engelleyen toplu sözleşme maddesinin iptali için Danıştay’da dava açtı.

Danıştay’a 31 Ağustos 2021 tarihinde açılan davada, 28.08.2021 tarih ve 31579 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin 23. Maddesinin öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına ve dava sonucunda İptaline Karar Verilmesi talep edildi.

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip TAŞKIN’dan edinilen bilgiye göre Anayasa’nın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. Maddesi ve Sendika Kurma Hakkı başlıklı 51. Maddelerine aykırı olan toplu sözleşmenin 23. Maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istendi.

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip TAŞKIN, toplu sözleşmenin 23. Maddesinde yer alan madde çerçevesinde diğer sendika üyelerinin hukuksal haklarının gasp edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bilindiği gibi 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde memur ve emekliler umduğunu bulamadı.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022’nin ilk altı ayı yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci altı ayı yüzde 7+enflasyon farkı, 2023’ün ilk altı ayı yüzde 8+enflasyon farkı, ikinci altı ayı yüzde 6+enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Seyyanen zam ve refah payı verilmedi. Ayrıca 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 liraya çıkarılırken, toplu sözleşmeye örgütlenme oranı %1’in altında kalan sendikaların bu ikramiyeden yararlanmaması kararlaştırıldı. Sendika aidatlarına yapılan artış emekli keseneğine yansımadığından memurun bir kazanımının olmaması da ayrı bir konu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in basın açıklaması sırasında Anayasa ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre kurulan %1’in altında örgütlenmiş sendikaları “Merdiven altı sendikalar” olarak nitelendirmesini siyasi ve hukuksal anlamda büyük bir gaf olarak nitelendiriyoruz.

Sendikal örgütlenmeleri henüz %1’in altında kalan sendikalar, Anayasa, 4688 Sayılı yasa ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere göre kurulmuş ve hukuksal anlamda faaliyette olan sendikalardır. Sendikal örgütlenmeleri %1’in altında kalmış sendikalara yaşama hakkı tanınmamakta, memurların özgür iradeleriyle sendikalarını seçme hakkı ellerinden alınmaktadır. Böyle bir durumu daha önce de işçi sendikaları için yapmışlar ancak yargıdan geri dönmüştü. Bu madde, antidemokratik ve hukuksal açıdan hiçbir gerekçesi ve tutarlılığı olmayan bir maddedir. Bu maddenin yargıdan döneceğinden eminiz. Zira örnekleri var. Bu nedenle üyelerimiz biraz sabırlı olsun. Üyelerimizi sahipsiz bırakmayacağız, hukuk önünde haklarını alacağız.”