19 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvuran adaylar, itiraz sonrası başvuru kabul/ret kesin sonuçlarına Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden (kura başvuru ve takip işlemleri kısmına giriş yapılarak) ulaşabilmektedir. Sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

        1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un öngördüğü şartlar sebebiyle Sağlık Fiziği ve Perfüzyon Teknikleri yüksek lisans programından mezun olanların durumlarında belirsizlik mevcut olduğundan bir hak kaybına sebep olmamak için başvuruları kabul edilmiş olup kesin karar Yükseköğretim Kurulu’nun görüşüne göre verilecektir.